Τεχνολογίες πληροφορικής και ψηφιοποίηση πολιτισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τεχνολογίες πληροφορικής και ψηφιοποίηση πολιτισμού

Καραδήμου, Αικατερίνη
Γιαννάκης, Γεώργιος
Μυλωνάς, Ευάγγελος

Η διπλωματική αυτή εργασία υλοποιήθηκε έχοντας σαν κεντρικό άξονα την ψηφιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού, και πιο συγκεκριμένα των παλαιών βιβλίων με αποτέλεσμα να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στους χρήστες τους να τα διαβάζουν μέσω του Διαδικτύου. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια έρευνα για την ψηφιοποίηση και εντοπισμό και την καταγραφή των εφαρμογών της στον 20Ο αιώνα, μέσω του Διαδικτύου. Έπειτα ερευνήθηκαν οι εφαρμογές της ψηφιοποίησης κάθε μια ξεχωριστά. Στην εργασία αυτή έγινε αναλυτική αναφορά στον κύκλο ζωής ενός έργου ψηφιοποίησης, καθώς και την διαχείριση του. Στόχος ήταν να μελετηθούν οι εφαρμογές της ψηφιοποίησης και πιο συγκεκριμένα η ψηφιοποίηση των βιβλίων. Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας πραγματοποιήθηκε και ένα πρακτικό κομμάτι με σκοπό την ψηφιοποίηση ενός παλαιού τοπικού βιβλίου. Το πρακτικό αυτό κομμάτι έλαβε χώρα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, Κοβεντάρειο με την συμβολή εξειδικευμένου προσωπικού. Η ψηφιοποίηση στις μέρες μας έχει κάνει ραγδαία βήματα σε πανεπιστήμια και βιβλιοθήκες εσωτερικού και εξωτερικού. Μέσα από αυτή την εργασία μπορεί να συμπεράνει κανείς πόσο σημαντική και χρήσιμη είναι η ψηφιοποίηση στην καθημερινή μας ζωή. Από ένα απλό πολιτισμικό βιβλίο μέχρι τα πολύτιμα μουσειακά εκθέματα. Η εύρεση των πληροφοριών που χρειάστηκαν πραγματοποιήθηκε μέσω του Διαδικτύου, κάποιων βιβλίων, με εξειδικευμένα άτομα σχετικά με την ψηφιοποίηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Πολιτιστική κληρονομιά
Ψηφιακές βιβλιοθήκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.