Η ιστορική εξέλιξη των πολυμεσικών εφαρμογών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η ιστορική εξέλιξη των πολυμεσικών εφαρμογών

Κουτσούτη, Πασχαλίνα

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα των πολυμεσικών εφαρμογών, δηλαδή των εφαρμογών που αποτελούνται από στοιχεία πολυμέσων. Εξετάζεται η δημιουργία και ιστορική εξέλιξη των εφαρμογών αυτών που είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη των τεχνολογιών του υπολογιστή και των τηλεπικοινωνιών και οι χρήσεις τους. Επίσης, εξετάζονται τα εργαλεία με τα οποία γίνεται η δημιουργία των εφαρμογών αυτών και τα οποία ονομάζονται εργαλεία δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί διεξοδικά η ιστορία των πολυμεσικών εφαρμογών από την αρχή της εμφάνισης τους μέχρι σήμερα και να εξεταστούν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συγγραφή των εφαρμογών αυτών, με παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας τους. Οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας είναι οι εξής: εισαγωγή στην έννοια των πολυμέσων, κατανόηση της έννοιας των πολυμεσικών εφαρμογών, απόκτηση γνώσης σχετικά με το πώς εξελίχθηκαν οι εφαρμογές αυτές και παρουσίαση των συγγραφικών εργαλείων για πολυμεσικές εφαρμογές και του τρόπου λειτουργίας τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.