Διεθνής επιχειρηματικότητα και διοίκηση: σύγκριση με την εγχώρια επιχειρηματικότητα: έρευνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διεθνής επιχειρηματικότητα και διοίκηση: σύγκριση με την εγχώρια επιχειρηματικότητα: έρευνα

Λάππα, Στυλιανή

Οι μελετητές της διεθνούς επιχειρηματικότητας έχουν εξετάσει την επίδραση των ανταγωνιστικών στρατηγικών μιας επιχείρησης στη διεθνή επιχειρηματικότητα. Συνοψίζοντας αυτές τις μελέτες καταλήγουμε σε «κλειδιά» στρατηγικές μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πρωταρχική έρευνα καθορίζοντας την επίδρασή τους στην διεθνή επιχειρηματικότητα της κάθε επιχείρησης. Αυτές οι μεταβλητές καλύπτουν δομικές, λειτουργικές και στρατηγικές εισόδου της επιχείρησης σε διεθνή περιβάλλοντα. Η βασική ερώτηση σε αυτό το σημείο είναι: «Ποιοι είναι οι παράγοντες που εμπεριέχονται σε μια επιχείρηση και επηρεάζουν τη διεθνοποίηση επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηματικότητα;» Με το περιεχόμενο της διεθνοποίησης, εννοούμε εκείνες τις συνθήκες που κάνουν τη διεθνοποίηση πιο ελκτική και πιο προσοδοφόρα, από ότι μεμονωμένες εγχώριες λειτουργίες. Ένα δεύτερο ερευνητικό κομμάτι περιλαμβάνει στρατηγικές μεταβλητές που επηρεάζουν τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Στρατηγικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των πρακτικών της εγχώριας αγοράς και των ξένων αγορών είναι πιθανό να διαμορφώσουν τη σχέση μεταξύ της επιχείρησης και της ταχύτητας της διεθνοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.