Μελέτη της UML γλώσσας, της ιστορικής εξέλιξης και των διαθέσιμων CASE εργαλείων για την χρησιμοποίησή της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη της UML γλώσσας, της ιστορικής εξέλιξης και των διαθέσιμων CASE εργαλείων για την χρησιμοποίησή της

Λιόλιας, Αργύριος
Μητσιγγόλας, Αθανάσιος

H UML έχει αναπτυχθεί από τη Rational Software και τους εταίρους της. Επίσης πολλές εταιρίες έχουν ενσωματώσει τη UML ως πρότυπο στη διαδικασία ανάπτυξής τους και στα προϊόντα τους, τα οποία καλύπτουν περιοχές όπως η business modeling, η διαχείριση απαιτήσεων, η ανάλυση και ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος. Στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής γίνεται αναφορά στην αντικειμενοστραφή τεχνολογία και της UML. Παρακάτω περιγράφεται ο κύκλος ζωής και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της UML καθώς και τα σφάλματα προγραμματισμού της γλώσσας. Στη συνέχεια αναλύονται τα είδη διαγραμμάτων της UML και τα εργαλεία CASE. Στο τέλος της εργασία υπάρχει ο οδηγός χρήσης ARGOUML και τα αποτελέσματα της σύγκρισης της γλώσσας μ΄άλλες.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.