Η πορεία του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου από τη σύσταση μέχρι σήμερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η πορεία του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου από τη σύσταση μέχρι σήμερα

Μπέλτσιος, Απόστολος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τους λόγους που οδήγησαν στην υλοποίηση της αρχικής ιδέας, την πορεία του μέσα στο χρόνο και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της κάθε περιόδου. Αρχικά παρουσιάζεται το προφίλ του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου, την ιστορική διαδρομή του μέσα στο χρόνο, την κοινωνική του προσφορά καθώς και τα προανακρούσματα των καταθέσεων στην Ελλάδα.Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αντίδραση του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου κατά τη διάρκεια της κρίσης καθώς και την ραγδαία αύξηση των δραστηριοτήτων του. Κατόπιν γίνεται αναφορά στη πορεία του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου κατά την περίοδο στην οποία η κοινωνία άρχισε να στρέφεται προς την ιδέα της αποταμίευσης, καθώς και τα μέσα διάδοσης της. Τέλος αναφέρονται τα και νέα χαρακτηριστικά του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου κατά την είσοδο του στον 21ο αιώνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.