Υλοποίηση πολυμεσικής εφαρμογής για τη διδασκαλία του εργαστηρίου "Συστήματα πολυμέσων" με τη χρήση λογισμικού authorware

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Υλοποίηση πολυμεσικής εφαρμογής για τη διδασκαλία του εργαστηρίου "Συστήματα πολυμέσων" με τη χρήση λογισμικού authorware

Ντέμπου, Αικατερίνη

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή εκπαιδευτικού πακέτου με μορφή ψηφιακού δίσκου με θέμα τη χρήση λογισμικών , συνοδευόμενο με εκπαιδευτικό υλικό , χρήσιμο ως εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο για τον καθηγητή του εργαστηριού όσο και για τους σπουδαστές . Στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με τη βοήθεια του συγκεκριμένου λογισμικού ( Macromedia authorware). Η εφαρμογή αναπτύχτηκε στο πολυμεσικό περιβάλλον του Macromedia authorware , ένα εργαλείο λογισμικού το οποίο έχει αναπτυχτεί με στόχο την παράγωγη Computer – Aided Learning Tutorials ( εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη βοήθεια του υπολογιστή). Το authorware δίνει την δυνατότητα ένταξης στο λογισμικό ήχου , εικόνας , γραφικών , κειμένου ,βίντεο και άλλες εφαρμογές οι όποιες στηρίζουν την αλληλεπίδραση με το χρηστή.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.