Διαδικτυακά βιβλιοπωλεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαδικτυακά βιβλιοπωλεία

Παλαιστής, Γεώργιος

Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η συγκριτική αξιολόγηση των Ελληνικών Ηλεκτρονικών Βιβλιοπωλείων. Ο λόγος που χρειάζεται αυτή η συγκριτική αξιολόγηση των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων είναι επειδή ο αναγνώστης διαβάζοντας αυτή την πτυχιακή εργασία θα μπορέσει να αφενός να συνειδητοποιήσει τι είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο χωρίς να έχει να φοβάται θέματα ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών και προσωπικών δεδομένων και αφετέρου θα του δοθεί η ευκαιρία να δει πως υπάρχουν αρκετά ελληνικά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία που δραστηριοποιούνται στον εγχώριο τομέα με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όπως και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία, ώστε να επιλέξει βασισμένος στα δικά του υποκειμενικά κριτήρια, το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο με το οποίο θα υλοποιήσει μια ηλεκτρονική συναλλαγή. Για να γίνει δυνατή αυτή η συγκριτική αξιολόγηση των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων η εργασία χωρίστηκε σε θεωρητικό μέρος όπου αναφέρονται οι βασικές αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι εφαρμογές των ηλεκτρονικών καταστημάτων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, το περιβάλλον αλληλεπίδρασης και το πρακτικό μέρος όπου παρουσιάζονται το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Ιανός, το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Μαλλιαρής, το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία, το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Books in Greek, το ηλεκτρονικό Πολυκατάστημα Amazon. Στη συνέχεια του πρακτικού μέρους της εργασίας γίνεται μια αξιολόγηση των ανωτέρω ηλεκτρονικών καταστημάτων βασισμένη σε κριτήρια που προκύπτουν από το θεωρητικό μέρος της εργασίας και στο τέλος γίνεται μια παρουσίαση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάγνωση αυτής της πτυχιακής εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Βιβλία - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.