Πολίτης και ηλεκτρονική ψηφοφορία: το σύγχρονο διακύβευμα μιας αναδυόμενης πολυσυμμετοχικής ηλεκτρονικής δημοκρατίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πολίτης και ηλεκτρονική ψηφοφορία: το σύγχρονο διακύβευμα μιας αναδυόμενης πολυσυμμετοχικής ηλεκτρονικής δημοκρατίας

Παπαδημητρίου, Αναστάσιος

Η πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό της να παρέχει παραδείγματα και πληροφορίες για την ενημέρωση όσων επιθυμούν να μάθουν πράγματα επάνω στην ηλεκτρονική ψηφοφορία με τρόπο που θα είναι εύκολο στην ανάγνωση αλλά και στην αντίληψή του από τον αναγνώστη. Η παρούσα εργασία δεν αποτελεί αυτούσιο επιστημονικό σύγγραμμα με την έννοια ότι δεν πραγματοποιείται επιστημονική έρευνα δημιουργώντας νέες θεωρίες και πρότυπα, αλλά είναι ένα επιπλέον εργαλείο προς την κατανόηση αυτού του τρόπου ψηφοφορίας κάνοντας χρήση των ήδη υπαρχόντων θεωριών και τρόπων προσέγγισης πάνω στην τεχνολογία αυτή. Ακολουθεί η καταγραφή των πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε σχέση με άλλες μεθόδους και να τους ενημερώσουμε πόσο σημαντικά θα επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής τους. Τέλος εξετάζεται το γεγονός πώς πολλοί είναι απογοητευμένοι από την πολιτική και ένας τρόπος για την ενασχόλησή και την παρακολούθηση των γεγονότων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, κάτι που προσδίδει διαφάνεια σχεδόν σε όλα τα θέματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Δημοκρατία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.