Η εξέλιξη των τιμών βασικών αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εξέλιξη των τιμών βασικών αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως

Βαμβακοπούλου, Παρθένα

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται στην εξέλιξη των τιμών αγροτικών προϊόντων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πρόβλημα της ανόδου των τιμών το οποίο γίνεται φανερά αισθητό τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αρχικά θα μελετηθούν οι διακυμάνσεις των τιμών μερικών βασικών αγροτικών προϊόντων (ρύζι, καλαμπόκι, κρέας), ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Στη συνέχεια η ερευνητική προσπάθεια θα επικεντρωθεί στους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές είτε αυτοί είναι άμεσα ορατοί και μετρήσιμοι (π.χ. καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την παραγωγή) είτε είναι λιγότερο ευδιάκριτα (π.χ. κερδοσκοπία με μελλοντικά συμβόλαια για αγροτικά προϊόντα). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ολοένα αυξανόμενη παραγωγή βιοκαυσίμων καθώς με την αφιέρωση ολοένα περισσότερων εκτάσεων για την παραγωγή προϊόντων που προορίζονται για βιοκαύσιμα, περιορίζεται η αντίστοιχη ποσότητα τροφής με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αύξηση στις τιμές των τροφίμων και διατροφική ανασφάλεια σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Τέλος θα γίνει προσπάθεια να προσεγγισθεί η μελλοντική διαμόρφωση των τιμών και οι ρυθμοί με τους οποίους θα συνεχίσει να κινείται η αγορά στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, θα εξετασθεί ο ρόλος που παίζουν οι αντίστοιχες πολιτικές αποφάσεις και ο αντίκτυπος τους στη διαμόρφωση των τιμών

Thesis
NonPeerReviewed

Τιμές (Οικονομία)
Αγροτικά προϊόντα
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.