Εξόρυξη πληροφοριών από μεγάλες βάσεις δεδομένων για τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εξόρυξη πληροφοριών από μεγάλες βάσεις δεδομένων για τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων

Πολύχρονου, Καλλιόπη

Η ραγδαία αύξηση του όγκου δεδομένων στις βάσεις δεδομένων των επιχειρήσεων κάνει επιτακτική την ανάγκη εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών από αυτά. Οι βάσεις δεδομένων είναι τεράστιες , και μέσα σε αυτές κρύβονται πληροφορίες, που αποτελούν πολύτιμο πόρο, και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τις ανακαλύψουν. Το αντικείμενο της εργασίας είναι η εξόρυξη δεδομένων και οι τρόποι με τους οποίους εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Αρχικά, θα γίνει μία εισαγωγή στο Data Mining και την έννοια του όρου καθώς και τις εργασίες που εκτελεί για την παραγωγή μοντέλων χρήσιμων για την επιχείρηση. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η διαδικασία εξόρυξης γνώσης από βάσεις δεδομένων καθώς και τα βήματα που αυτή περιλαμβάνει, τα είδη των βάσεων στα οποία μπορεί να γίνει εξόρυξη καθώς τα προβλήματα που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας. Παρακάτω θα αναφερθούν κάποιες εφαρμογές των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στην εφαρμογή που βρίσκει το Data Mining σε CRM συστήματα επιχειρήσεων. Τέλος Στη θα αναλυθεί ο τρόπος και η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή ενός CRM με τη χρήση των τεχνολογιών Data Mining.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Πελατειακές σχέσεις
Εξόρυξη δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.