Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

Σάλιαγκας, Δημήτριος

Η εργασία αποτελείται από εφτά κεφάλαια. Το πρώτο επιχειρεί να θέσει τις βασικές αρχές, οι οποίες συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε «ήχο» καθώς και τα χαρακτηριστικά του ψηφιοποιημένου ήχου, ενώ το δεύτερο εξετάζει τη διαδικασία ψηφιοποίησής του παρουσιάζοντας τα στάδια για την ολοκλήρωση, τα προβλήματα που αναδύονται κατά τις φάσεις αυτές και τις λύσεις για υλοποίηση της διαδικασίας αυτής. Στα επόμενα κεφάλαια, τρία και τέσσερα εξετάζεται η σχέση μεταξύ τεχνολογίας και ψηφιοποίησης ήχου και κυρίως αναλύονται όλες οι τεχνολογικές μέθοδοι που επηρέασαν, καθόρισαν και διαμόρφωσαν τη διαδικασία αυτή. Το πέμπτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στους τρόπους παρουσίασης και κωδικοποίησης των ηχητικών σημάτων, όπως σήμερα συναντιούνται στο δίκτυο αλλά και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να μεταδώσουν ή να διανείμουν ήχο. Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικότερα κάποιοι κωδικοποιητές και οι επιδόσεις τους, και τα πλέον διαδεδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για ζωντανές μεταδόσεις γεγονότων στο δίκτυο, ακόμη δίνονται πληροφορίες για κάποιες εμπορικές εφαρμογές που κυκλοφορούν. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία και ο οδηγός χρήσης του προγράμματος εφαρμογής SoundPerfect, που δημιουργήθηκε ΄κατά τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας, σε μία προσπάθεια να υλοποιηθεί μέρος των διαλαμβανομένων σε αυτήν. Τέλος στο κεφάλαιο εφτά γίνεται μία ανασκόπηση και εκφράζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν από την εργασία αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.