Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία

Σβάρνας, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο πως δημιουργήθηκε η παγκόσμια οικονομική κρίση, ποια τα αίτιά της, ποια ήταν οι επίδρασή της παγκοσμίως και στους τρόπους αντιμετώπισής της. Κυρίως όμως αναφέρεται στην επίδραση που έχει στην ελληνική οικονομία σε διάφορα οικονομικά μεγέθη, όπως στον πληθωρισμό, στην ανεργία και στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα και στους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός. Επίσης αναφέρεται στο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδος μετά την κρίση, στο αν είναι πράγματι χαμηλή η εξαγωγική επίδοσή της, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της, στην ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση, στις επενδύσεις της χώρας, στις διακυμάνσεις του πληθωρισμού και της ανεργίας και στα μέτρα αντιμετώπισής της, στην «απαισιοδοξία» των ελληνικών νοικοκυριών και στα μέτρα της συνθήκης του Μάαστριχτ αλλά και στους όρους του Μνημονίου. Τέλος αναφέρεται μέσω διαγραμμάτων στην γνώμη που έχουν οι Έλληνες πολίτες για αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Οικονομική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.