Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών (ICT) πληροφορικής και επικοινωνιών και προσαρμογή τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών (ICT) πληροφορικής και επικοινωνιών και προσαρμογή τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Σιμούλη, Ευανθία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της χρήσης από τις επιχειρήσεις των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η εργασία αποτελείται από έξι θεωρητικά κεφάλαια, ένα κεφάλαιο στο οποίο αναπτύσσεται έρευνα σχετική με το θέμα και ένα παράρτημα. Στα έξι κεφάλαια αναπτύσσεται θεωρητικά η εργασία, το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται στην τεχνολογία γενικά και στην ιστορία της τεχνολογίας, το δίκτυο, το internet και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο κεφάλαιο αναπτύσσονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα ERP στις επιχειρήσεις και άλλα πληροφορικά συστήματα αντίστοιχα. Το έβδομο κεφάλαιο περιέχει σχετική έρευνα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας στην εταιρεία RIBBON Ετικέτες Μπάτσιος Α.Β.Ε.Ε., μέσα από την οποία γίνεται καλύτερα κατανοητή η ανάγκη χρήσης των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις. Η εργασία κλείνει με το παράρτημα στο οποίο παραθέτεται έρευνα που έκανε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Πληροφορική - Τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.