Η νέα επιστήμη της παραγωγικότητας των τμημάτων πώλησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η νέα επιστήμη της παραγωγικότητας των τμημάτων πώλησης

Τσαβλίδου, Βασιλική

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά την θεωρητική προσέγγιση της παραγωγικότητας των τμημάτων πώλησης, βάση των εξελίξεων της τεχνολογίας καθώς και την υλοποίηση του συγκεκριμένου θέματος από την Βιομηχανία Γάλακτος «ΝΕΟΓΑΛ». Το θεωρητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την παρουσίαση της φύσης και της σημασίας των πωλήσεων, καθώς και το πώς εντάσσεται η επιστήμη στον τομέα των πωλήσεων. Αναφέρεται η διαδικασία της πώλησης βασιζόμενη στην επιστήμη, όπως και κάποιες συμβουλές που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος πωλητής για να γίνει επιτυχημένος. Παρακάτω γίνετε μια αναφορά στην έννοια του Μάρκετινγκ. Αυτό δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο, παρά μόνο, γιατί οι πωλήσεις αποτελούν κομμάτι του μάρκετινγκ., δηλαδή ένα από τα τέσσερα συστατικά που αποτελούν το ‘μίγμα μάρκετινγκ’, είναι οι πωλήσεις. Ακολουθούν οι στόχοι των πωλήσεων, καθώς επίσης και η επιλογή και πρόσληψη των πωλητών, δηλαδή η διαδικασία της επιλογής των πωλητών η οποία περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες: α) προσδιορισμός του αριθμού πωλητών, β) στρατολόγηση ενός αριθμού υποψηφίων πωλητών και γ) αξιολόγηση των υποψηφίων και πρόσληψη αυτών. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, είναι η εκπαίδευση των πωλητών και οι διάφορες μέθοδοι εκπαίδευσης. Το πρακτικό μέρος της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει την εφαρμογή όλων των παραπάνω από μια πραγματική Βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης, όσον αφορά το πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους πωλητές να γίνουν πιο παραγωγικοί.

Thesis
NonPeerReviewed

Παραγωγικότητα εργασίας
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.