Αγροτική τράπεζα και αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Αγροτική τράπεζα και αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Σαλικά, Ειρήνη

Η εργασία αποτελεί μια μελέτη και έχει ως βασικό θέμα την Αγροτική Τράπεζα και την ανάπτυξη της στην πορεία των ετών, από την περίοδο του μεσοπολέμου έως και σήμερα. Αναφέρεται, στην εξέλιξη των βασικών της μεγεθών όπως το ανθρώπινο δυναμικό και τα καταστήματά της. Επιπλέον, εξετάζει και αναλύει την αγροτική πίστη στον διεθνή χώρο καθώς και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα με την συμβολή της Αγροτικής Τράπεζας, από τα προπολεμικά χρόνια έως σήμερα. Τέλος, αναφέρει νέες προοπτικές και στόχους με βάση κάποιες εκτιμήσεις για το μέλλον της τράπεζας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.