Το μοντέλο πρόβλεψης χρεοκοπίας του Altman και η εφαρμογή του στις συνεταιριστικές τράπεζες της Ελλάδος την τελευταία δεκαετία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2011 (EL)
Το μοντέλο πρόβλεψης χρεοκοπίας του Altman και η εφαρμογή του στις συνεταιριστικές τράπεζες της Ελλάδος την τελευταία δεκαετία

Καντά, Καλλιόπη
Μήτου, Καλλιόπη

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να υποδείξει το μοντέλο πρόβλεψης εταιρικής πτώχευσης Edward I. Altman. Αρχικά επιχειρείται μια αναλυτική περιγραφή για το τραπεζικό σύστημα για τα Πιστωτικά Ιδρύματα - την λειτουργία τους και για τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο. Έπειτα γίνεται μια περιγραφή σχετικά με της Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα την δομή και το έργο τους. Μετά επιχειρείται μια αναλυτική περιγραφή των μοντέλων πρόβλεψης εταιρικής πτώχευσης με εκτενέστερη αναφορά στο μοντέλο του Edward Altman. Τέλος γίνεται εφαρμογή του μοντέλου πτώχευσης του Edward Altman βρίσκοντας το Z΄-Score σε 6 Συνεταιριστικές Τράπεζες και γίνεται μια μικρή ανάλυση σχετικά με τα αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου
Κίνδυνος πτώχευσης
Τράπεζες, Συνεταιριστικές
Χρεοκοπία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.