Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Λεμόνα, Κωνσταντίνα
Κοντού, Μαγδαληνή

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Παρουσιάζεται η ιστορικής της αναδρομή μέχρι σήμερα, η οποία είναι συνυφασμένη με την ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αναλύεται τόσο η εσωτερική της δομή, όσο και οι στόχοι και προοπτικές της. Επίσης, επεξηγείται η οικονομική της τακτική τόσο προς το εσωτερικό της οικονομικής ένωσης, όσο και προς το εξωτερικό περιβάλλον της. Εντέλει, αξιολογούμε τη στάση της απέναντι στην πρόσφατη οικονομική κρίση και την καταλληλότητα των αποφάσεών της.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Ευρωπαϊκή οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.