Ειδικά θέματα λογιστικής και λογιστικής εταιριών: πρακτικές εφαρμογές

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ειδικά θέματα λογιστικής και λογιστικής εταιριών: πρακτικές εφαρμογές

Σταμούλη, Έλλη
Μπαγάκη, Χρυσούλα

Στην εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του όρου ‘’εταιρεία’’ γενικά και στη συνέχεια ειδικά για τις Ο.Ε , Ε.Ε. , Ε.Π.Ε.. Παρουσιάζεται η δομή και η σύσταση μιας οποιασδήποτε εταιρίας από νομικής άποψης , αναφέρονται τα νομικά άρθρα για πληρέστερη κατανόηση. Εξηγούνται οι ενώσεις των προσώπων που θεωρούνται εταιρίες με πλατιά έννοια καθώς και πως αποβαίνει η συμμετοχή όλων των εταίρων στα κέρδη και στις ζημιές. Στη συνέχεια αναφέρεται η πρόθεση για εταιρική συνεργασία , η οποία αποτυπώνεται σε έγγραφο. Επιπλέον αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εταιριών σε συνδυασμό με τις διακρίσεις των, στο εμπορικό δίκαιο. Γίνεται λόγος για τις συνέπειες της νομικής προσωπικότητας της εμπορικής εταιρίας σε αντιδιαστολή με την εμπορικότητα των εταίρων αλλά και για τα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου με τους περιορισμούς που συνάγονται και την επίδραση των διαφόρων παραγόντων για την επιλογή αυτή. Στην πορεία πιο συγκεκριμένα προβάλλονται οι ιδιορρυθμίες της λογιστικής των εταιριών και γίνεται προσπάθεια ορισμού και ανάπτυξης της σύστασης των εταιριών καθώς και των σχέσεων μεταξύ εταίρων και εταιρίας στη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως και στις αυξομειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. Δηλώνεται και εξηγείται η διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης από λογιστικής πλευράς των εταιριών, έπειτα , απεικονίζεται η λογιστική των Ο.Ε. , όπως των Ε.Ε. των Ε.Π.Ε. με λογιστικές εγγραφές σε πίνακες.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)