Ειδικά θέματα λογιστικής και λογιστικής εταιριών: πρακτικές εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ειδικά θέματα λογιστικής και λογιστικής εταιριών: πρακτικές εφαρμογές

Σταμούλη, Έλλη
Μπαγάκη, Χρυσούλα

Στην εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του όρου ‘’εταιρεία’’ γενικά και στη συνέχεια ειδικά για τις Ο.Ε , Ε.Ε. , Ε.Π.Ε.. Παρουσιάζεται η δομή και η σύσταση μιας οποιασδήποτε εταιρίας από νομικής άποψης , αναφέρονται τα νομικά άρθρα για πληρέστερη κατανόηση. Εξηγούνται οι ενώσεις των προσώπων που θεωρούνται εταιρίες με πλατιά έννοια καθώς και πως αποβαίνει η συμμετοχή όλων των εταίρων στα κέρδη και στις ζημιές. Στη συνέχεια αναφέρεται η πρόθεση για εταιρική συνεργασία , η οποία αποτυπώνεται σε έγγραφο. Επιπλέον αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εταιριών σε συνδυασμό με τις διακρίσεις των, στο εμπορικό δίκαιο. Γίνεται λόγος για τις συνέπειες της νομικής προσωπικότητας της εμπορικής εταιρίας σε αντιδιαστολή με την εμπορικότητα των εταίρων αλλά και για τα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου με τους περιορισμούς που συνάγονται και την επίδραση των διαφόρων παραγόντων για την επιλογή αυτή. Στην πορεία πιο συγκεκριμένα προβάλλονται οι ιδιορρυθμίες της λογιστικής των εταιριών και γίνεται προσπάθεια ορισμού και ανάπτυξης της σύστασης των εταιριών καθώς και των σχέσεων μεταξύ εταίρων και εταιρίας στη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως και στις αυξομειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. Δηλώνεται και εξηγείται η διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης από λογιστικής πλευράς των εταιριών, έπειτα , απεικονίζεται η λογιστική των Ο.Ε. , όπως των Ε.Ε. των Ε.Π.Ε. με λογιστικές εγγραφές σε πίνακες.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.