Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές τράπεζες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές τράπεζες

Αδάμος, Αθανάσιος

Θέμα της εργασίες είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις Ελληνικές τράπεζες, και το γεγονός πως η γενικότερη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα επηρεάζει τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης θα μελετηθούν τα βασικά δομικά συστατικά μέρη του τραπεζικού κλάδου, του ρυθμιστικού πλαισίου στο οποίο κινείται, παρουσιάζοντας τα ανάλογα στατιστικά στοιχεία. Στο δεύτερο και σημαντικότερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και πως αυτή επηρέασε τα τραπεζικά της ιδρύματα. Οι ελληνικές τράπεζες δέχτηκαν με απίστευτη σκληρότητα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και πάραυτα κατάφεραν και τις ξεπεράσουν συγκριτικά με άλλες χώρες. Ωστόσο φαίνεται ότι ακόμα δοκιμάζονται λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και των συνεχών υποβαθμίσεων που υφίστανται από τους διεθνούς οίκους αξιολόγησης. Είναι απαραίτητο να μειωθεί η ευαισθησία του οικονομικού συστήματος της Ελλάδας απέναντι στον τραπεζικό τομέα, και να αντιμετωπισθεί άμεσα ο κατακερματισμός των αγορών κεφαλαίου, οι οποίες υπερεκτιμήθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες. Τέλος στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, ως μια πρόκληση για την δημιουργία μίας βιώσιμης οικονομικής και νομισματικής ένωσης, με κύριο στόχο την δημιουργία μιας κοινής ρυθμιστικής πολιτικής, κοινής πολιτικής εξυγίανσης και κοινού συστήματος ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης είναι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας και η διεύρυνση του ρόλου του, προκειμένου να χρηματοδοτείται άμεσα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η δημιουργία σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Διαχείρισης Κρίσης και Διάσωσης Τραπεζών, η άμεση ενίσχυση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και κυρίως της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και τέλος η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αποτελεί τον στην πραγματικότητα δανειστή τελευταίας προσφυγής των ευρωπαϊκών τραπεζών

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Ευρωπαϊκή οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.