Δημόσιο χρέος και δημόσιο έλλειμμα στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δημόσιο χρέος και δημόσιο έλλειμμα στην Ελλάδα

Μανώλη, Ελένη
Δημουλά, Καλλιόπη

Η εν λόγω μελέτη στοχεύει στην ανάλυση του ελληνικού δημόσιου χρέους και ελλείμματος καθώς και την εξέλιξή του. Η εργασία χωρίζεται σε 4 κεφάλαια και έχει ως εξής: Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και επικεντρώνεται σε διάφορους ορισμούς και επεξηγήσεις γύρω από το δημόσιο χρέος και έλλειμμα. Το επόμενο κεφάλαιο αναλύει τις διαστάσεις που πήρε το δημόσιο έλλειμμα και χρέος στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με το δημόσιο χρέος και τις δημόσιες δαπάνες. Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στις αιτίες εμφάνισης του χρέους και του ελλείμματος στην Ελλάδα. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τους τρόπους αντιμετώπισης του δημόσιου ελλείμματος και χρέους της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία - Δημόσιος Τομέας - Ελλάδα
Δημόσιο χρέος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.