Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας JUMBO ΑΕΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας JUMBO ΑΕΕ

Κακούρη, Χρυσούλα-Διονυσία

Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία επιχειρείται η ανάλυση και ερμηνεία των ισολογισμών και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης της JUMBO για τα έτη 2002 -2005, της οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία τα οποία δίνονται μέσω: Των ισολογισμών, των αποτελεσμάτων χρήσης και καταστάσεων πηγών και χρήσεων κεφαλαίων της εταιρείας. Της οριζόντιας ανάλυσης και της κάθετης ανάλυσης. Επιλεγμένων αριθμοδεικτών οικονομικής κατάστασης, αποδοτικότητας και δραστηριότητας και των αριθμοδεικτών διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας της εταιρείας. Στη συνέχεια, με βάση τα στοιχεία αυτά επιδιώκεται η παρουσίαση και η ερμηνεία αυτών με σκοπό τον προσδιορισμό της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, των πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, της διάρθρωσης των κεφαλαίων ( μακροχρόνια οικονομική κατάσταση) και της αποδοτικότητας και δραστηριότητας των κεφαλαίων της εταιρείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.