Η εφαρμογή των ERP συστημάτων στις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εφαρμογή των ERP συστημάτων στις επιχειρήσεις

Μητούλας, Θεόδωρος

Η έρευνα που έγινε στην παρούσα πτυχιακή είχε σαν σκοπό την σφυγμομέτρηση του βαθμού εισαγωγής και χρησιμοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning ή E.R.P.) στις επιχειρήσεις. Στόχος της εργασίας είναι να ερευνηθεί το επίπεδο ενσωμάτωσης των ενεργειών των εταιριών με τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και να ερευνηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στο πλήρη εναρμονισμό των διαδικασιών τους με τα μοντέλα που προβάλουν τα σύγχρονα πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.