Κατασκευή ιστοσελίδας στεγνόκαθαριστηρίου με χρήση html, php, MySQL

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κατασκευή ιστοσελίδας στεγνόκαθαριστηρίου με χρήση html, php, MySQL

Καρβουνίδης, Ευάγγελος

Η πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκε με στόχο τη δημιουργία ενός ιστοτόπου με σκοπό την διαφήμιση και την προώθηση ενός στεγνοκαθαριστηρίου ρούχων. Στόχος της είναι διαφήμιση του καταστήματος σε πλαίσια μεγαλύτερα της περιοχής όπου εδρεύει το κατάστημα είτε όπου έχει διαφημιστεί ήδη αλλά και οι ηλεκτρονικές παραγγελίες. Η επικοινωνία μεταξύ καταστήματος και πελατών είναι βασικό στοιχείο για την παραγγελία και τον καθαρισμό των προϊόντων που ορίζουν οι πελάτες όπως και ένα από τα πιο δύσκολα σημεία που επιλύονται με το πέρας της εργασίας και την δημιουργία της ιστοσελίδας αυτής. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια κοινή πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο, που διέπει τις σχέσεις: επιχείρησης προς επιχείρηση (business to business), επιχείρησης προς καταναλωτή (business to consumer), και τις σχέσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών με το Δημόσιο Φορέα, μέσω συναλλαγών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αντικαθιστώντας τις διαδικασίες που βασίζονται σε έγγραφα, με ηλεκτρονικές εναλλακτικές λύσεις, και χρησιμοποιώντας τις ροές πληροφοριών με νέους δυναμικούς τρόπους, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να επιταχύνει την παραγγελία, παράδοση και πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών, ενώ μειώνει το λειτουργικό κόστος και τα αποθέματα των εταιρειών. Η διεθνής φύση του ηλεκτρονικού εμπορίου εξαφανίζει τις δυσκολίες που προέρχονται από την απόσταση ή το χρόνο. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει περιφέρεια .Οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται στην πρωτεύουσα, σε μια βιομηχανική πόλη ή σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αγορά., είναι εφικτή 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.