Οικονομικά εγκλήματα μέσω διαδικτύου: μορφές εκδήλωσης, τρόποι αναγνώρισης και αντιμετώπισης αυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οικονομικά εγκλήματα μέσω διαδικτύου: μορφές εκδήλωσης, τρόποι αναγνώρισης και αντιμετώπισης αυτών

Μακρή, Αφροδίτη

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η προσέγγιση της έννοιας του ηλεκτρονικού εγκλήματος καθώς είναι πολυδιάστατο και συνεχώς εξελισσόμενο. Παρουσιάζονται σύγχρονες παγκόσμιες μορφές αυτών των εγκλημάτων με πρόσφατα παραδείγματα, ο τρόπος αντιμετώπισης από τις αρχές καθώς και τεχνικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τους χρήστες του διαδικτύου για την μέγιστη προστασία τους. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται κάποιες πρακτικές πρόληψης οι οποίες αφορούν οποιονδήποτε απλό χρήστη του διαδικτύου καθώς ακόμη επιχειρήσεις και εταιρείες οι οποίες έχουν υιοθετήσει υπολογιστικά συστήματα για τη λειτουργία τους ώστε να συμβάλλουν στην αποφυγή παραπλάνησης και δημιουργίας οικονομικών και άλλων προβλημάτων από τα εγκλήματα που επιθυμούν να διαπράξουν επιτήδειοι γνώστες του διαδικτύου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.