Αποβιομηχάνιση, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στο Νομό Ξάνθης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αποβιομηχάνιση, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στο Νομό Ξάνθης

Γκιριτλή, Τζανάν

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αποβιομηχάνιση, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στο Νομό Ξάνθης . Αρχικά αναφέρεται η οικονομική & αναπτυξιακή ταυτότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης. Ακολούθως παρουσιάζεται η ταυτότητα του Νομού Ξάνθης με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τα προβλήματα της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως προβλήματα χωροθεσίας, χρηματοδότησης και υποδομών. Στη συνέχεια αναφέρονται οι επιχειρηματικές υποδομές του νομού, τα μεταφορικά δίκτυα, οι οδικές επιβατικές συγκοινωνίες, το σιδηροδρομικό δίκτυο, οι μεταφορικές εταιρίες καθώς και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές υποδομές. Ακόμα στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα αναπτυξιακά προβλήματα και οι δυνατότητες του πρωτογενής, δευτερογενή και τριτογενής τομέα του νομού, οι κρίσιμες υποδομές και οι διασυνοριακές συνεργασίες. Τέλος, μετά από εμπειρική διερεύνηση διατυπώνονται προτάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και για την βελτίωση του οικονομικού ιστού του Νομού

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.