Οι τάσεις των μαθητών για την μεταλυκειακή εκπαίδευση και παράγοντες επιρροής: μια στατιστική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι τάσεις των μαθητών για την μεταλυκειακή εκπαίδευση και παράγοντες επιρροής: μια στατιστική μελέτη

Ντάνας, Παναγιώτης - Νικόλαος

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη έχει ως στόχο την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση στη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου και το δείγμα που επιλέχθηκε είναι αντιπροσωπευτικό και απευθύνεται σε μαθητές Γ’ λυκείου των Ενιαίων Λυκείων των νομών της Δυτικής Μακεδονίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013. Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιοριστούν - εντοπιστούν οι παράγοντες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές στη σημερινή πολιτική , οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διέρχεται η χώρα επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παρουσίαση αυτών των στατιστικών δεδομένων θα γίνει με τη χρησιμοποίηση του προγράμματος S.P.S.S. και κατάλληλων γραφικών παραστάσεων. Τα εμπειρικά αποτελέσματα που προέκυψαν υποδηλώνουν ότι η ζήτηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει αυξημένη και οι μαθητές διαμορφώνουν τις επιλογές τους με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, τις επιρροές και προτροπές της οικογένειας καθώς επίσης και τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία. Επίσης προκύπτει ότι η επαγγελματική ασφάλεια, η φήμη της δουλείας, τα προσωπικά ενδιαφέροντα και η επιθυμία για καριέρα αποτελούν βασικά κίνητρα των μαθητών για την τελική επιλογή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.