Η αναγκαιότητα της πράσινης επιχείρησης στην επιχειρηματική δραστηριότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η αναγκαιότητα της πράσινης επιχείρησης στην επιχειρηματική δραστηριότητα

Φυλλαδάκη, Κωνσταντίνα

Η μελέτης έχει σαν σκοπό την προσπάθεια προσέγγισης της πράσινης επιχειρηματικότητας και την αναγκαιότητά της. Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί μια αναδυόμενη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, που βασίζεται πρωταρχικά σε ζωτικές ανάγκες που έχουν σχέση με την ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος. Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν επιχειρηματικό κλάδο με μεγάλη ευρύτητα πεδίου. Θα αναλύσουμε τα πράσνα επαγγέλματα, την πράσινη επιχειρηματικότητα στο τουρισμό και θα δούμε πράσινες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Οικολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.