Ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα

Στεφοπούλου, Πασχαλιά

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της το ψηφιακό χάσμα που έχει δημιουργηθεί ως απόρροια της τεχνολογικής ανάπτυξης. Ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του φαινομένου. Αναφέρονται οι ορισμοί και οι δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα είδη του ψηφιακού χάσματος, κάτι που είναι απαραίτητο για να προχωρήσομε και να αναλύσουμε τις αιτίες που δημιούργησαν το φαινόμενο αυτό. Το ψηφιακό χάσμα είναι ένα θέμα σύγχρονο με ευρύ φάσμα και ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αφορά την εναρμόνιση των πολιτών στην σύγχρονη πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα θέμα αρκετά πολύπλοκο, η εξάπλωση του οποίου επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, γι αυτό και δεν είναι τυχαίο που διοργανώνονται σύνοδοι σε παγκόσμιο επίπεδο όπου εκφράζονται απόψεις και σκέψεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι θέσεις , οι στόχοι και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και που συζητήθηκαν στις συνόδους Πληροφορικής, παρουσιάζονται στην εργασία αυτή. Πρέπει να σημειωθεί ότι δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της εκπαίδευσης καθώς και στις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου όλοι οι άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη να έχουν ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες στον νέο ψηφιακό κόσμο. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια εύρεσης οριστικής λύσης στο πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος είναι και η αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών η οποία σε συνδυασμό με την πρόσβαση και την κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορέσει να βοηθήσει στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη ζωή των πολιτών όλου του κόσμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία της πληροφορίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.