Πρακτικές εφαρμογές στη χρηματοοικονομική λογιστική και λογιστική εταιρειών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Πρακτικές εφαρμογές στη χρηματοοικονομική λογιστική και λογιστική εταιρειών

Σκαλίντζη, Θεοδώρα
Ζορμπά, Αθηνά

Η εργασία σχολείτα με την λογιστική εταιρειών αλλά και την χρηματοοικονομική λογιστική. Η Χρηματοοικονομική Λογιστική ασχολείται κυρίως με τις κερδοσκοπικές οικονομικές μονάδες δηλαδή ασχολείται με την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προσδιορίζει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την «προς τα έξω» δραστηριότητα των επιχειρήσεων και παρέχει πληροφορίες προς τρίτους και προς την Διοίκηση για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Σκοπός της λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών στους λήπτες επιχειρηματικών αποφάσεων managers και επενδύτες. Οι τελευταίοι, όπως είναι γνωστό, αντλούν τις σχετικές με τις επιχειρήσεις πληροφορίες τους από τις οικονομικές καταστάσεις που οι επιχειρήσεις συντάσσουν και υποβάλλουν σε δημοσιότητα. Σήμερα, γίνεται γενικά δεκτό ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που παράγει η λογιστική αποκτούν ασυγκρίτως μεγαλύτερη σπουδαιότητα για τους λήπτες αποφάσεων, όταν είναι διαχρονικά συγκρίσιμα στα πλαίσια της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και στατικά και διαχρονικά συγκρίσιμα μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και μεταξύ επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων της οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική λογιστική
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)