Πρακτικές εφαρμογές στη χρηματοοικονομική λογιστική και λογιστική εταιρειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πρακτικές εφαρμογές στη χρηματοοικονομική λογιστική και λογιστική εταιρειών

Σκαλίντζη, Θεοδώρα
Ζορμπά, Αθηνά

Η εργασία σχολείτα με την λογιστική εταιρειών αλλά και την χρηματοοικονομική λογιστική. Η Χρηματοοικονομική Λογιστική ασχολείται κυρίως με τις κερδοσκοπικές οικονομικές μονάδες δηλαδή ασχολείται με την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προσδιορίζει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την «προς τα έξω» δραστηριότητα των επιχειρήσεων και παρέχει πληροφορίες προς τρίτους και προς την Διοίκηση για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Σκοπός της λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών στους λήπτες επιχειρηματικών αποφάσεων managers και επενδύτες. Οι τελευταίοι, όπως είναι γνωστό, αντλούν τις σχετικές με τις επιχειρήσεις πληροφορίες τους από τις οικονομικές καταστάσεις που οι επιχειρήσεις συντάσσουν και υποβάλλουν σε δημοσιότητα. Σήμερα, γίνεται γενικά δεκτό ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που παράγει η λογιστική αποκτούν ασυγκρίτως μεγαλύτερη σπουδαιότητα για τους λήπτες αποφάσεων, όταν είναι διαχρονικά συγκρίσιμα στα πλαίσια της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και στατικά και διαχρονικά συγκρίσιμα μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και μεταξύ επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων της οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική λογιστική
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.