Η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης

Χρυσάνη, Αθηνά

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Ο όρος «νέες τεχνολογίες της πληροφορίας» πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις τεχνολογίες, τις λύσεις και τις εφαρμογές που αναπτύσσονται στις διάφορες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες με τη σύγκληση των τεχνολογιών της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των πολυμέσων. Ειδικότερα ο όρος εκπαιδευτική τεχνολογία δηλώνει τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας στην εκπαίδευση προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου βάση του οποίου επιχειρήθηκε και επιχειρείται η βέλτιστη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η εισαγωγή των ΤΠΕ αλλάζει ριζικά το εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υιοθετήσουν νέες πρακτικές και νέες μεθόδους προσέγγισης της γνώσης και της μάθησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία της πληροφορίας
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.