Στρατηγική των αγροτουριστικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Στρατηγική των αγροτουριστικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κίτσου, Απόστολος

Αρχικά περιγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά που δίνουν την ταυτότητα, τη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής έρευνας που είναι η Δυτική Μακεδονία. Στη συνέχεια αναλύεται ο αγροτουρισός, παρατίθενται ο ορισμός, η σημασία και οι στόχοι του. Κατόπιν γίνεται αναφορά στις υπάρχουσες αγροτουριστικές υποδομές της περιοχής καθώς και στα χρηματοδοτικά προγράμματα Παρακάτω αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της απαραίτητης, για την ανάπτυξη, στρατηγικής. Τέλος διατυπώνονται οι προτάσεις και τα τελικά συμπεράσματα η μελέτη και η εφαρμογή των οποίων μπορεί να συμβαλλει ουσιαστικά στην ώθιση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την περαιτέρω αγροτική ανάπτυξη της περιοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Αγροτουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.