Παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη = Pedagogical and educational portal

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη = Pedagogical and educational portal

Μπέση, Σοφία

Ο σημαντικός ρόλος των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ -Information and Communication Technologies (ICT)) και του Διαδικτύου, η ένταξη της πληροφορικής ως επιστήμης στην εκπαιδευτική διαδικασία και την εκπαιδευτική πράξη συζητείται και προβάλλεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η παιδαγωγική διαδικασία κάνουν όλο και μεγαλύτερη την ανάγκη συνύπαρξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου και αποτελούν δραστηριότητες σύμφυτες με την ύπαρξη του σχολείου. Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρουσίαση της «εκπαιδευτικής παιδαγωγικής διαδικτυακής πύλης» με χρήση του προγράμματος joomla ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα τόσο για γενικές πληροφορίες όσο και για πιο συγκεκριμένες σχετικές με την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα της εγγραφής μελών. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί να γράψει σχόλια για τυχόν βελτιώσεις που θα πίστευε ότι πρέπει να γίνουν αλλά επίσης έχει και την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.