Νέοι θεσμοί στήριξης της επιχειρηματικότητας: venture capital, business angels, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, mentoring

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Νέοι θεσμοί στήριξης της επιχειρηματικότητας: venture capital, business angels, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, mentoring

Φωτέλης, Γεώργιος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και ανασκόπησης η έννοια της επιχειρηματικότητας, η διαδικασία δημιουργίας δηλαδή κάτι καινούργιου που έχει αξία, με την ορθολογική διαχείριση χρόνου, πόρων και ιδεών και την ανάληψη των συνοδευόμενων οικονομικών, κοινωνικών, ψυχολογικών κινδύνων, που προσφέρει ανταμοιβές, οικονομικές, ψυχολογικές, στον επιχειρηματία και γενικότερα στην κοινωνία. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του επιχειρηματία και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη παραδοσιακών , αλλά κυρίως νέων θεσμών και πολιτικών της επιχειρηματικότητας με αναφορά στις έννοιες και μορφές των venture capital, business angels, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και mentoring. Τέλος, όπως καταγράφηκε ξεχωριστά σε κάθε κεφάλαιο η Ελλάδα παρόλο που έχει κάνει πολλά βήματα σύγκλισης με την Ευρώπη, αποτελεί ακόμη μία χώρα με ιδιάζουσες συνθήκες όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Μία συνολική ανασκόπηση στα χρηματοδοτικά εργαλεία αποκαλύπτει πως η Ελλάδα είναι ουραγός στη χρησιμοποίηση αυτών των μεθόδων. Στην Ελλάδα οι εταιρείες οι οποίες εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία του venture capital υπολείπονται σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ σχεδόν ποτέ δεν αφορά χρηματοδότηση αρχικού σταδίου

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.