Εφαρμογή συστημάτων ERP σε νοσοκομεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εφαρμογή συστημάτων ERP σε νοσοκομεία

Μακρυγιάννης, Δημήτριος

Στην παρούσα εργασία στόχος είναι να εξεταστεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των συστημάτων ERP σε νοσοκομεία. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για την ιστορική διαδρομή των συστημάτων προγραμματισμού επιχειρήσεων πόρων (ERP) που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της οργάνωσης και των λειτουργιών της επιχείρησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθεί η αναγκαιότητα εφαρμογής των συστημάτων ERP σε νοσοκομεία και στις προυποθέσεις λειτουργίας τους. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο. γίνεται αναφορά στη λειτουργικότητα των συστημάτων των ERP καθώς και στα υποσυστήματα των ERP. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι υλοποίησης ενός συστήματος ERP και τα οφέλη από τα ERP συστήματα και τελειώνοντας στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομεία - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.