Ανάλυση και αξιολόγηση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας forthnet, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση και αξιολόγηση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας forthnet, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Παπανίκου, Αγνή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την μελέτη και ανάλυση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας Forthnet για τα έτη 2005-2009, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - κατέχει τη 2η θέση στην Ελλάδα- και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών είναι ένας από τους σημαντικότερους αναπτυσσόμενους οικονομικούς κλάδους στην Ελλάδα και επηρεάζει σημαντικά σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η σημερινή κατάσταση των Τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή και αποτελείται από πολλές μικρές και μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε όλο τον ελλαδικό χώρο και ασχολούνται με την πληροφορική, το διαδίκτυο, τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία κα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνία
Λογιστική χρηματοοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.