Εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής κουφωμάτων-σιδηροκατασκευών: Alfalumin Α.Ε.

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής κουφωμάτων-σιδηροκατασκευών: Alfalumin Α.Ε.

Δεγνέ, Αλεξάνδρα

Στην εργασία θα αναλύσουμε το επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού μονάδας παραγωγή κουφωμάτων και σιδηροκατασκευών της εταιρείας Alfalumin A.E. Διατυπώνονται οι στρατηγικοί στόχοι (βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι), πάνω στους οποίους θα στηρίξει ο επιχειρηματίας τις αποφάσεις του τα επόμενα έτη και θα ξεκινήσει να μετρά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ώστε να ελέγχεται η υλοποίηση και επίτευξη τους Για την ίδρυση της επιχείρησης και την μετέπειτα εύρυθμη λειτουργία της, πρέπει να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δαπάνες, πριν η επιχείρηση σημειώσει έσοδα. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε Επιχειρηματικό Πλάνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.