Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη

Κώστογλου, Στέλλα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομική ανάπτυξη. Αρχικά παρουσιάζεται η έννοια του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και ο ρόλος και οι λειτουργίες του. Ειδικότερα αναλύεται η κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα και η διάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Εν συνεχεία δίνεται ο ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης υπό το πρίσμα μιας σύντομης ιστορικής αναδρομής για να κατανοηθούν οι παράγοντες που την καθόρισαν. Το Πρώτο μέρος ολοκληρώνεται μέσα από την παρουσίαση της σχέσης μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και χρηματοπιστωτικού συστήματος και παράλληλα εξετάζεται η συσχέτιση των παραπάνω εννοιών με το ρόλο του κράτους. Έπειτα ερμηνεύονται οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις κάνοντας ιστορική αναδρομή με έμφαση στη κρίση του 2007. Επιπρόσθετα, αντικείμενο του κεφαλαίου αποτελεί η διερεύνηση των αιτιών της χρηματοπιστωτικής κρίσης με ιδιαίτερη αναφορά στη κρίση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης τόσο σε σχέση με το Διεθνές επίπεδο όσο και σε σχέση με το ελληνικό επίπεδο. Τέλος δίνεται μια εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας που την οδήγησε στα μέτρα του δανεισμού και την επιβολή του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και διατυπώνεται ένα γενικό συμπέρασμα επί όλων των θεμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.