Διεθνής οικονομική κρίση και η επιρροή των εξωτερικών παραγόντων στις ελληνικές επιχειρήσεις: παράδειγμα ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διεθνής οικονομική κρίση και η επιρροή των εξωτερικών παραγόντων στις ελληνικές επιχειρήσεις: παράδειγμα ελληνικές επιχειρήσεις

Χαιρετάκης, Εμμανουήλ
Κουρκουβέλας, Γρηγόριος

Η εργασία έχει ως θέμα τη Διεθνή οικονομική κρίση και την επιρροή των εξωτερικών παραγόντων στις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και την αναφορά σε κάποιο παράδειγμα Ελληνικής επιχείρησης. Αρχικά αναφέρεται ο ορισμός της επιχείρησης και τα είδη των επιχειρήσεων. Επίσης, δίνονται τα χαρακτηριστικά της κάθε είδους επιχείρησης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Αναλύονται οι εξωτερικοί παράγοντες των επιχειρήσεων καθώς και το ποιους κινδύνους και δυνατότητες δίνουν σε μια επιχείρηση. Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει μια επιχείρηση από το εσωτερικό της περιβάλλον καθώς κια το πως μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες της. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρετε η οικονομική κρίση του 1929 και η οικονομική κρίση του 2007-2008. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά και των δύο οικονομικών κρίσεων καθώς και οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. Επίσης, γίνετε αναφορά στο πόσο έχει επηρεάσει η κρίση τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Τέλος, γίνονται προτάσεις για την έξοδο από την παρούσα χρηματοοικονομική κρίση. Τέλος, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ελληνικής επιχείρησης για να δούμε κατά πόσο έχει επηρεαστεί από την παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση. Παρουσιάζονται τα ετήσια οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2007,2008 και το πρώτο εξάμηνο του 2009 ώστε να δούμε την πορεία της επιχείρησης πριν και μετά την παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικές επιχειρήσεις
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.