Το LEADER Plus στο νομό Τρικάλων και στο νομό Καβάλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το LEADER Plus στο νομό Τρικάλων και στο νομό Καβάλας

Μπήτος, Δημήτρης
Χρόνη, Ιωάννα

Στην εργασία επιδιώκεται η μελέτη των περιοχών του νομού Τρικάλων και του νομού Καβάλας όσον αφορά τη φυσιογνωμία της κάθε περιοχής, το ανθρωπογενές περιβάλλον και το παραγωγικό περιβάλλον σε αναφορά με την προσέγγιση Leader του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος. Αρχικά κάνουμε παρουσίαση της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας Leader Plus και της εφαρμογής της και στη συνέχεια μελετάμε τους δυο νομούς ξεχωριστά. Εξετάζουμε δράσεις και προγράμματα που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν μέχρι τη χρονική περίοδο 2006 και στους δυο Νομούς. Παράλληλα παρακολουθούμε τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι περιοχές μελέτης καθώς και την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Τέλος αξιολογούμε την Αναπτυξιακή Στρατηγική Δράση κάνοντας σύγκριση της αποδοτικότητας των πρωτοβουλιών του Leader Plus μεταξύ των δυο νομών.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Αγροτική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.