Η επίδραση των Αλβανών μεταναστών στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η επίδραση των Αλβανών μεταναστών στην ελληνική οικονομία

Κατσαρού, Χριστίνα

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της Αλβανικής μετανάστευσης στον ελλαδικό χώρο και οι επίδραση τους στην οικονομία της χώρας , που έχει μετατραπεί από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Γίνεται μια γενική αναφορά στο φαινόμενο της μετανάστευσης και στα προβλήματα που αυτή δημιουργεί ,συνεχίζεται με την ανάλυση της έννοιας της μετανάστευσης (του ορισμού της μετανάστευσης) όπου σύντομα αναγράφονται τα είδη των μεταναστών και οι τύπο μετανάστευσης .Ακόμη γίνεται λόγος στις θεωρίες της (νεοκλασικές ,μαρξιστικές ,νεομαρξιστικές ,θεωρίες μέσου επιπέδου ) και στα αίτια της μετανάστευση, ενώ αναφορά γίνεται και για την Μετανάστευση στην Ελλάδα που από χώρα αποστολής μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Τέλος σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται λόγος σε κάποια τυπικά δεδομένα για την γεωγραφική κατανομή των μεταναστών στην χώρα υποδοχής και στην θεωρητική ανάλυση των επιπτώσεων (θετικών και αρνητικών) ανάμεσα στους μετανάστες και στο εγχώριο πληθυσμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Μετανάστες και μετανάστευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.