Η αναγκαιότητα της πράσινης επιχείρησης στην επιχειρηματική δραστηριότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η αναγκαιότητα της πράσινης επιχείρησης στην επιχειρηματική δραστηριότητα

Μίσσιου, Ευφροσύνη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και κοινωνικής ευθύνης των σύγχρονων επιχειρήσεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και στα προκύπτοντα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η αναγκαιότητα αυτή συστρατεύει όλους τους θεσμικά και μη εμπλεκόμενους φορείς επιχειρηματικότητας από την επιχείρηση μέχρι τους κρατικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς προκειμένου για έναν περισσότερο «πράσινο» προσανατολισμό της πολιτικής των επιχειρήσεων. Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει το πρόβλημα και να προτείνει λύσεις σε αυτό. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της σημερινής κατάστασης και του πράσινου επιχειρείν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια καταγραφή της ιστορίας και των φάσεων της πράσινης επιχειρηματικότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι κατηγορίες και οι προϋποθέσεις της πράσινης επιχειρηματικότητας , τα χαρακτηριστικά και κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι όροι και τα βήματα για το σχεδιασμό της πράσινης επιχειρηματικότητας. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα πεδία ανάπτυξης της πράσινης επιχειρηματικότητας και το πράσινο μάρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογικό μάρκετινγκ
Επιχειρηματική δραστηριότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.