Τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα: Leasing, Factorig, Forfaiting

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα: Leasing, Factorig, Forfaiting

Γιαννακοπούλου, Σοφία

Το διεθνές τραπεζικό σύστημα εξελίσσεται ραγδαία και ειδικότερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών όπου έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, κυρίως στις ανταγωνιστικές συνθήκες λόγω του μεγάλου αριθμού των τραπεζών όπως επίσης και της διεθνοποίησης του τραπεζικού συστήματος. Η διόγκωση του τραπεζικού συστήματος συνέβαλε στο να ανοίξουν νέες κεφαλαιαγορές με αλλαγές στις παραδοσιακές σχέσεις του κεφαλαίου μεταξύ των τραπεζών και των επιχειρήσεων και ακόμη οδήγησε τις τράπεζες να μην προμηθεύονται μεγάλα ποσοστά των αποθεματικών κεφαλαίων από άλλες τράπεζες μέσω της διατραπεζικής αγοράς. Σε απάντηση του σκληρού ανταγωνισμού των τραπεζών προερχόμενου κυρίως από τις ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντέδρασαν σκληρά και άρχισαν να κάνουν τη δική τους πολυεθνική παρουσία, ενώ παράλληλα επιτίθενται κυρίως στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ. Ο ανταγωνισμός στο retail Banking αυξήθηκε. Οι κατ’ αρχήν αποταμιευτικές και δανειστικές τράπεζες που έκαναν τις συναλλαγές τους βάσει των επιτοκίων ήρθαν σε άμεσο ανταγωνισμό με τις εμπορικές τράπεζες σε νέες αγορές και εργασίες. Παρά το γεγονός των εμποδίων και των περιορισμών, που εντοπίζονται σε ορισμένες χώρες, κυρίως νομοθετικού χαρακτήρα, το τραπεζικό σύστημα διαρκώς διευρύνεται γιατί δημιουργεί πολλές νέες εργασίες. Οι παραδοσιακές τράπεζες που ήταν ταυτισμένες με τον ενεχυροδανεισμό, σταδιακά άρχισαν να ανοίγονται στις εμπορικές εργασίες, όπως στη διαχείριση χαρτοφυλακίων, στην καταναλωτική πίστη με πιστωτικές και ταξιδιωτικές κάρτες και αγοράς οικιακών αντικειμένων, αυτοκινήτων κ.τ.λ., στην κτηματική πίστη σε δάνεια προσωπικού χαρακτήρα για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας, στη χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), στο factoring, στις επενδύσεις υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) κ.α. Η τεχνολογία και τα υποκατάστατα προϊόντα – υπηρεσίες απειλούν την παραδοσιακή αγορά των τραπεζικών εργασιών. Η τεχνολογία άρχισε να επηρεάζει την αγορά του τραπεζικού συστήματος κυρίως στο retail banking με το να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την γραφειοκρατία και να συμβάλλει στη μείωση του κόστους. Η χρησιμοποίηση του πλαστικού χρήματος και των ηλεκτρικών μηχανημάτων διευκολύνουν τις συναλλαγές και ελέγχουν το κόστος.

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring
Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.