Η σπουδαιότητα της αξιολόγησης των πωλητών στην χάραξη εταιρικής στρατηγικής των πωλήσεων: διερεύνηση της μεθόδου «360ο performance feedback» , στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η σπουδαιότητα της αξιολόγησης των πωλητών στην χάραξη εταιρικής στρατηγικής των πωλήσεων: διερεύνηση της μεθόδου «360ο performance feedback» , στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας

Πολυζάς, Νικόλαος

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθεί μία σημαντική λειτουργία της διοίκησης των πωλήσεων, την αξιολόγηση των πωλητών. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της εταιρικής στρατηγικής. Η επιτυχία μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από το είδος των προιόντων ή υπηρεσιών που πουλάει, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα της που προέρχονται κυρίως από της πωλήσεις. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο θα εξεταστούν οι λόγοι και τα χαρακτηριστικά εκείνα που διέπουν την αξιολόγηση των πωλητών στην χάραξη εταιρικής στρατηγικής. Καταλήγοντας, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, θα διερευνηθεί η μέθοδος «360Ο performance feedback» στην Ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.