Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα: έρευνα αγοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα: έρευνα αγοράς

Δουκάκη, Μαριάνθη

Η εργασία αυτή ασχολείται με το ηλεκτρονικό εμπόριο από την εμφάνιση του έως και σήμερα. Γίνεται μια λεπτομερή αναφορά στα πλεονεκτήματα αλλά και στα μειονεκτήματα του συγκρίνοντας το με τον παραδοσιακό τρόπο αγορών όπου η αύξηση του ενός συνεπάγεται την μείωση του άλλου. Για να γίνει κατανοητή η χρήση και η λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου γίνεται μια αναφορά στις κατηγορίες του όπως και στη δημιουργία και χρήση των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Σημαντική επίσης είναι η ανάλυση και η διαφοροποίηση μεταξύ του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως και η ανάλυση για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Όπως και στις παραδοσιακές αγορές έτσι και στις ηλεκτρονικές βασικό χαρακτηριστικό είναι η προώθηση των προϊόντων. Η εργασία αυτή μελετά τις διαφορές του marketing και του ηλεκτρονικού marketing όπως και τους τρόπους διαφήμισης που μπορεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα να πραγματοποιήσει ώστε να προσελκύσει τους πιθανούς καταναλωτές. Ένα ακόμα ζήτημα που αναλύεται στην εργασία αυτή είναι η τιμολόγηση των προϊόντων που πωλούνται μέσω του διαδικτύου γιατί όπως γνωρίζουμε τα στάδια μέχρι το προϊόν να φτάσει από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή διαφέρουν μεταξύ της παραδοσιακής και της ηλεκτρονικής αγοράς. Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές αγορές διότι όπως είναι λογικό από τη στιγμή που πραγματοποιείται συναλλαγή υπάρχει νομική ευθύνη και από την πλευρά του πωλητή αλλά και από του αγοραστή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.