Ανάπτυξη εφαρμογής διαλογικής εκμάθησης για το μάθημα "Συστήματα Πολυμέσων" με την χρήση του λογισμικού Aythor ware

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής διαλογικής εκμάθησης για το μάθημα "Συστήματα Πολυμέσων" με την χρήση του λογισμικού Aythor ware

Κουτσώνα, Παναγιώτα

Στην εισήγηση αυτή γίνεται λόγος στα μοντέρνα μέσα διδασκαλίας και στην Τεχνολογία και τον ρόλο τους στην εκπαίδευση. Το εξεταζόμενο θέμα είναι η Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαλογικής Εκμάθησης για το μάθημα Συστήματα Πολυμέσων με την χρήση του λογισμικού Authorware. Τα νέα εργαλεία πλέον που βοηθούν στη διδασκαλία, προέρχονται από την σύγκλιση των κλάδων "Δίκτυα - Επικοινωνίες - Πολυμέσα - Οπτικοακουστικά μέσα". Η σημερινή κοινωνική απαίτηση τείνει προς τον αλφαβητισμό των νέων τεχνολογιών. Η εκπαίδευση προσανατολίζεται πλέον σε νέες κατευθύνσεις και πρέπει να βρει το ρυθμό και τον ρόλο που έχει να επιτελέσει. Εκείνο που θα πρέπει να κυριαρχεί είναι η παροχή της γνώσης και της μάθησης χρησιμοποιώντας βέβαια την μοντέρνα τεχνολογία σαν επικουρικό εργαλείο ταυτόχρονα με τις άλλες τεχνικές των διδακτικών μεθοδολογιών. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πέρα από την ειδική τους χρήση μπορούν να παίξουν το ρόλο του γνωστικού εργαλείου και να βοηθήσουν στον τρόπο σκέψης, οργάνωσης, της κατανόησης και λύσης προβλημάτων. Ο συνδυασμός της μοντέρνας διδακτικής μεθοδολογίας με την τεχνολογία των πολυμέσων διευκολυνθεί τη μετάδοση και παροχή γνώσης στους μαθητές και διεγείρει την κριτική τους σκέψη. Η επικέντρωση στην εκπαιδευτική έρευνα παγκόσμια, συγκεντρώνεται στη χρησιμοποίηση υπερμεσικών περιβαλλόντων μέσω των οποίων ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με το σύστημα

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.