Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: η εξέλιξη του ελληνικού χρηματιστηρίου 1988-2008

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: η εξέλιξη του ελληνικού χρηματιστηρίου 1988-2008

Φλώρος, Νεκτάριος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις τάσεις που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του ελληνικού χρηματιστηρίου κατά την περίοδο 1988-2008. Η εργασία αποσκοπεί στο να περιγράψει – και όχι να προβλέψει – την διαχρονική πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου συνδέοντάς την με σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Η μελέτη ξεκινάει με μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το ελληνικό χρηματιστήριο. Ακολουθεί μια επίσης σύντομη αναφορά στον ρόλο και το σκοπό του χρηματιστηρίου, τους φορείς που εποπτεύουν το χρηματιστήριο, στα μέλη του και τον ρόλο των θεσμικών επενδυτών καθώς και την ΕΧΑΕ και το σύστημα άϋλων τίτλων. Στο κυρίως τμήμα της εργασίας περιγράφουμε τους γενικούς και κλαδικούς δείκτες τιμών και τα αξιόγραφα που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ. Κατόπιν, εξετάζουμε τις κατηγορίες των επενδυτών καθώς και την επενδυτική ψυχολογία. Στη συνέχεια, αναλύουμε τις τάσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου και τις σημαντικότερες χρηματιστηριακές εξελίξεις κατά την εξεταζόμενη εικοσαετή περίοδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.