Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης φωτοβολταϊκών συστήματων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης φωτοβολταϊκών συστήματων

Νικούλη, Σταματούλα

Το ενεργειακό πρόβλημα ήταν πάντα στην επικαιρότητα τις τελευταίες δεκαετίες που διανύουμε. Οι ορυκτοί ενεργειακοί πόροι εξαντλούνται και ταυτόχρονα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη φύση. Οι επιστήμονες έχουν στραφεί προς την αξιοπιστία όλων και περισσότερων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην εργασία αυτή αναφέρεται σε μία από τις πιο σημαντικές Α.Π.Ε , στην ηλιακή ενέργεια καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η εκμετάλλευση. Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή για την ενέργεια και πως αυξήθηκε η ζήτηση για κάθε μορφή ενέργειας με το πέρασμα του χρόνου. Στη συνέχεια, στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στο Φωτοβολταϊκό φαινόμενο, στην αρχή λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, στα υλικά κατασκευής τους, στις αποδόσεις αυτών των υλικών, στους διάφορους τύπους των ηλιακών πλαισίων καθώς επίσης και στον βαθμό αυτονομίας που μπορεί να έχει το κάθε Φωτοβολταϊκό σύστημα. Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναφερόμαστε στα Φωτοβολταϊκά Πάρκα, εκτενέστερα αναφέρουμε τον τρόπο εγκατάστασης, τις διάφορες κατηγορίες συστημάτων καθώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Πολύ σημαντικό είναι η κατάλληλη τοποθέτηση και η κατάλληλη διάταξη των Φωτοβολταϊκών πλαισίων. Επίσης αναφέρουμε πληροφορίες για την αγορά τους, το κόστος τους, το χρόνο απόσβεσης, το κέρδος και τις αποδόσεις των Φωτοβολταϊκών. Αναφέρονται επίσης οικονομικά στοιχεία τα οποία αφορούν την ανάλυση κόστους ενός Φ/Β πάρκου, την ασφάλειά τους, τη φύλαξη και το κεφάλαιο που χρειάζεται για να υλοποιηθεί η επένδυση. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο το οποίο αποτελεί και το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στη διαδικασία της επένδυσης σε Φωτοβολταϊκά καθώς και στα δικαιολογητικά και στις προϋποθέσεις εγκατάστασης ενός τέτοιου σταθμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.