Χρηματοδοτική λειτουργία των τραπεζών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα = Financing operation of bank in the Greek banking system

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Χρηματοδοτική λειτουργία των τραπεζών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα = Financing operation of bank in the Greek banking system

Στρίφα, Παναγιώτα

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των κυριότερων μορφών τραπεζικής πίστης και της χρηματοδοτικής λειτουργίας των τραπεζών σε σχέση με τις επιχειρήσεις όπως αυτή αναπτύσσεται στον ελληνικά τραπεζικό χώρο. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί μια σφαιρική εικόνα τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής των χρηματοδοτήσεων. Πιο αναλυτικά: Επιχειρείται μια ιστορική ανασκόπηση ,με μια εισαγωγή για τα όσα θα ακολουθήσουν στην εργασία αλλά και κάποιες βασικές έννοιες για τις χρηματοδοτήσεις. Παρουσιάζονται τα νομικά θέματα των χρηματοδοτήσεων και συγκεκριμένα θέματα που αφορούν εγγυήσεις και υποθήκες. Παραθέτονται οι μορφές επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων όπως τα δάνεια , οι πιστώσεις και γενικά όλα τα προϊόντα χρηματοδοτήσεων μπορεί να επιλέξει ο επιχειρηματίας όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης της επιχείρησης του. Παρουσιάζονται όλες οι μορφές τραπεζικής πίστης και συγκεκριμένα τα είδη των μισθώσεων αλλά κ τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του leasing αλλά και η σύγκριση μεταξύ δανεισμού και μίσθωσης. Εκθέτονται οι τρόποι με τους οποίους αξιολογείται το αίτημα για χρηματοδότηση οι διαδικασίες που ακολουθούνται πριν και μετά. Γίνεται μια παρουσίαση της χρηματοδοτικής διαδικασίας στην καθημερινή τραπεζική πρακτική από την παραλαβή του αιτήματος ως την έγκριση της χρηματοδότησης. Παραθέτονται οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι τράπεζες σε περίπτωση μη ομαλής εξυπηρέτησης μιας απαίτησης. Τέλος γίνεται μια εμπειρική εφαρμογή σε μια χρηματοδοτούμενη επιχείρηση .

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)